Usługa ochrony oraz wygrodzenia terenu wydarzenia pn. Łódź Summer Festival

Order Newsletter: 406906 Position: (oferta nr 3844211)

Client
Łódzkie Centrum Wydarzeń
State
łódzkie
Address
90-423 Łódź, Piotrkowska 87
www
www.centrumwydarzen.lodz.pl
E-Mail
biuro@lcw.lodz.pl
Created
2024-07-10

Łódzkie Centrum Wydarzeń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Łódzkie Centrum Wydarzeń Piotrkowska 87 90-423 Łódź łódzkie REGON 361495217 www.centrumwydarzen.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ochrony oraz wygrodzenia terenu wydarzenia pn. Łódź Summer Festival

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: [numeracja zgodna z SWZ]5.1 Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony, wygrodzenia terenu oraz zabezpieczenie medyczne wydarzenia pn. Łódź Summer Festival.5.2 Szczegółowy Opis znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.5.3 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information