Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych

Order Newsletter: 406885 Position: (oferta nr 3844206)

Client
Gmina Gródek nad Dunajcem
State
małopolskie
Address
33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54
Phone
184 401 035
Fax
18 4401035 w. 20
Created
2024-07-10

Gmina Gródek nad Dunajcem

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem małopolskie tel. 184 401 035 fax. 18 4401035 w. 20 REGON 491892191

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Modernizacja budynku w Gródku nad Dunajcem – wprowadzenie funkcji społecznych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną. W szczególności należy wykonać następujące roboty: 2.1. roboty rozbiórkowe,2.2. roboty ziemne i fundamentowe,2.3. podbicie fundamentów,2.4. stan surowy,2.5. stolarka,2.6. stan wykończeniowy,2.7. roboty zewnętrzne,2.8. dostawa i montaż podnośnika zewnętrznego,2.9. instalacje elektryczne,2.10. okablowanie strukturalne,2.11. instalacje sanitarne (deszczowa, wod-kan, co, went. mechaniczna).3. Parametry techniczne i dane liczbowe dotyczące obiektu budowlanego:3.1. Powierzchnia użytkowa: 1004 m2 - istniejąca oraz 103,14 m2 – projektowana,3.2. Kubatura: 4 051,05 m2 – istniejąca, 377,72 m3 – projektowana,3.3. Kategoria obiektu – XII. 4. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:4.1. Dokumentacja projektowa, 4.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,4.3. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do wyceny).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26