Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektów pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości oraz ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K

Order Newsletter: 406889 Position: (oferta nr 3844203)

Client
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-558 Olsztyn, Żołnierska 15
Phone
895279787, 895279787 w.214
Fax
89 527 67 94
www
http://www.e-bip.pl/start/23262
E-Mail
z.nowicka@zsbolsztyn.pl, lemanski.pawel@zsbolsztyn.pl
Created
2024-07-10

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie Żołnierska 15 10-558 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 895279787, 895279787 w.214 fax. 89 527 67 94 REGON 000192755 http://www.e-bip.pl/start/23262

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektów pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości oraz ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. część 1 – kurs - operator wózków jezdniowych podnośnikowych :a) przedmiot części 1 obejmuje przeprowadzenie kursu operator wózka jezdniowego podnośnikowego, nabycie kwalifikacji UDT, wyk. we wskazaniem zakładu pracy w branżach kształcenia w ZSB(1gr.x 8os.x 46h dyd. x 2 edycje - I w 2024 i II w 2025) łącznie - 92 h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 1 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 1 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 2 – kurs - operator koparko-ładowarkia) przedmiot części 2 obejmuje przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki. Uczestnicy nabędą kwalifikacje do kierowania i wykonania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III (wszystkich typów, bez ograniczeń mocy i masy eksploatacyjnej, jednonaczyniowe do 4ton masy eksp.(w tym minikoparek), ładowarki do 8 ton masy eksploatacyjnej, koparko-spycharki) - (1gr.x 8os. X 134h dyd. X 2 edycje - I w 2024 i II w 2025) - ogółem - 268h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 2 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 2 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości1. część 3 – kurs - operator drona VLOS (NSTS-01):a) przedmiot części 3 obejmuje przeprowadzenie kursu - operator drona VLOS do 4kg - efektem kursu ma być nabycie umiejętności interdyscyplinarnych wykorzystywanych w geodezji, budownictwie, wizualizacjach 3D, inwentaryzacji inwestycji budowlanych i drogowych, (1gr.x8os.x20h dyd.x2 edycje - I w 2024 i II w2025) - ogółem 40 h, w tym : część teoretyczna szkolenia (14 h), część praktyczna szkolenia (6h/os);2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 3 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 3 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 4 – szkolenie dla uczniów - geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich :a) przedmiot części 4 obejmuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie geodezyjne projektowanie obszarów wiejskich i miejskich - projektowanie przekształcenia struktur terenowych z obecnego stanu do docelowego zgodnie z przeznaczeniem w prawie miejscowym (1gr.x8os.x46hdyd.x2edycje - I w 2024 i II w 2025) - ogółem 92 h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 4 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.4. część 4 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości1. część 5 – kurs przygotowujący do obsługi obrabiarek CNC:a) przedmiot części 5 obejmuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek CNC -nabywanie umiejętności obsługi maszyn sterowanych numerycznych CNC stosowanych w meblarstwie (1gr.x8os.x50hdyd.x2 edycje - I w 2024 i II w 2025) - ogółem 100 h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 5 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 5 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 6 – szkolenie podstawy kompozycji florystycznych :a) przedmiot części 6 obejmuje – przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstaw kompozycji florystycznych (1gr.x8os.x70hdyd.x2 edycje - I w 2024 i II w 2025) - ogółem 140 h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 6 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 6 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn1. część 7 – szkolenie z zakresu procesów technologicznych związanych z parkietem UV:a) przedmiot części 7 obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu procesów technologicznych związanych z przygotowaniem podłoża i montażem parkietu drewnianego lakierem UV - 1gr x 8os x 70h dyd.- ogółem 70h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 7 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 7 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 8 – kurs wykonania i montażu stolarki drzwiowej :a) przedmiot części 8 obejmuje przeprowadzenie w zakresie wykonania i montażu stolarki drzwiowej z drewna z przeznaczeniem do hal produkcyjnych dla 6 osób - (1gr x 6os x50h dyd) - ogółem 50h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 8 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 8 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości,1. część 9 – szkolenie - rozwijanie kompetencji wielojęzyczności u nauczycieli ZSB:a) przedmiot części 9 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 22 osób w zakresie rozwijanie kompetencji wielojęzyczności u nauczycieli ZSB - język angielski - (2gr. po 11os. po 60h dyd.) - ogółem 120 h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 9 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 9 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości1. część 10 – szkolenie - obsługa i bezpiecznego użytkowania wyposażenia laboratorium:a) przedmiot części 10 obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i bezpiecznego użytkowania wyposażenia laboratorium dla 6 osób - (1gr x 6os 20h dyd) - łącznie 20h;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 10 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 10 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości1. część 11 – szkolenie - kosztorysowanie prac w terenach zieleni:a) przedmiot części 11 obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu kosztorysowania prac w terenach zieleni dla 6 osób - (1gr x 6 os 12h dyd) - łącznie 12h;2 Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 11 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 11 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 12 – szkolenie - kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli i kadry wspierającej T4:a) przedmiot części 12 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 28 osób z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli i kadry wspierającej T4 (2gr x14os. 3 edycje(26h dyd.x 2 w 24r. i 26 h dyd. x 1 w 25r) - ogółem 78 h;b) dające możliwość nabywania wysokich kompetencji nauczycielskich i doskonalenia rozwoju osobistego w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy,c) celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do kształtowania u uczniów kompetencji przyszłości,2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 12 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 12 - jest realizowana w ramach projektu pn. Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości.1. część 13 - kurs dla nauczycieli tapicerstwo tradycyjne - renowacja mebli:a) przedmiot części 13 obejmuje przeprowadzenie kursu dla 6 osób z zakresu tapicerstwo tradycyjne - renowacja mebli, 16 godzin dydaktycznych (2 dni po 8h) -1 grupa- 6 os., ogółem 16 godzin;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 13 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 13 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K1. część 14 – szkolenie - zostań ekspertem w kosztorysowaniu robót budowlanych:a) przedmiot części 14 obejmuje przeprowadzenie warsztatów dla 6 osób z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, (1 grupa- 6 osób, 20 h dydaktycznych w tym 4 h teorii, 16 h zajęć praktycznych),2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 14 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 14 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K.1. część 15 – szkolenie - proces technologiczny związany z produkcją i montażem stolarki budowlanej:a) przedmiot części 15 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 12 osób (nauczycieli) z zakresu procesów technologicznych związanych z produkcją i montażem stolarki budowlanej, 40 h dydaktycznych (10 teoria, 30 praktyka) - 1 grupa 6 os., ogółem 40 godzin;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 15 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 15 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K1. część 16 – szkolenie - renowacja i retusz uszkodzeń i ubytków w różnych materiałach budowlano meblarskich:a) przedmiot części 16 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób (nauczycieli) z zakresu renowacja i retusz uszkodzeń i ubytków w różnych materiałach budowlano meblarskich, (18 h dydaktycznych, 1 grupa 6 os.) ogółem 18 godzin.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 16 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 16 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K.1. część 17 – szkolenie - pozłotnictwo:a) przedmiot części 17 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób (nauczycieli) z zakresu pozłotnictwo, 10 h dydaktycznych, 1 grupa - 6 osób, ogółem 10 godzin;2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 17 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 17 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K.1. część 18 - szkolenie - kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli i kadry wspierającej T4:a) przedmiot części 18 obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 30 osób z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli i kadry wspierającej T4(2gr x15 os. 2 edycje po 12 h) - ogółem 24 h;b) dające możliwość nabywania wysokich kompetencji nauczycielskich i doskonalenia rozwoju osobistego w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy,c) celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do kształtowania u uczniów kompetencji przyszłości.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w części 18 zostały zawarte we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ oraz załączniku nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy.3. część 18 - jest realizowana w ramach projektu pn. ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4K.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80310000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information