Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach

Order Newsletter: 406893 Position: (oferta nr 3844200)

Client
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17
State
śląskie
Address
44-164 Gliwice, Płocka 16
Phone
322701517
www
https://zsp17.bip.gliwice.eu/
E-Mail
sekretariat@zsp17.gliwce.eu
Created
2024-07-10

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17 Płocka 16 44-164 Gliwice śląskie tel. 322701517 REGON 277864734 https://zsp17.bip.gliwice.eu/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: CZĘŚĆ 1: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.CZĘŚĆ 2: Artykuły mleczne, nabiał, jaja1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.CZĘŚĆ 3: Pozostałe artykuły żywnościowe, przyprawy, herbata, tłuszcze roślinne, soki owocowe i warzywne1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.CZĘŚĆ 4: Produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.CZĘŚĆ 5: Owoce i warzywa1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.CZĘŚĆ 6: Ryby mrożone i warzywa mrożone1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Płockiej 16 - na zasadach określonych w umowie.2. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę artykułów spożywczych o parametrach i po cenach jednostkowych określonych w załączniku nr 5 - formularz cenowy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:3.1. ZAŁĄCZNIK NR 5 SWZ - FORMULARZ CENOWY wraz z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi poszczególnych artykułów3.2. ZAŁĄCZNIK NR 6 SWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.5. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15810000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18