Dostawa, montaż, posadowienie myjni portalowej wraz z szynami oraz jej uruchomienie w istniejącym pomieszczeniu myjni samochodowej

Order Newsletter: 406894 Position: (oferta nr 3844199)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
State
świętokrzyskie
Address
25-372 Kielce, Seminaryjska 12
Phone
478022930
Fax
478022935
E-Mail
michal.nowak@ki.policja.gov.pl
Created
2024-07-10

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Seminaryjska 12 25-372 Kielce świętokrzyskie tel. 478022930 fax. 478022935 REGON 290727869

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, montaż, posadowienie myjni portalowej wraz z szynami oraz jej uruchomienie w istniejącym pomieszczeniu myjni samochodowej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie myjni portalowej w hali budynku na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, oraz przekazanie myjni do eksploatacji.Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, a jakie będą udostępniane podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.Wykonawca przez złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się ze stanem faktycznym istniejącego obiektu myjni i dostosowania się do istniejących warunków konstrukcyjnych oraz warunków techniczno-instalacyjnych z uwzględnieniem istniejącego systemu obiegu zamkniętego.W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami, tj.: Witold Nowakowski, nr tel. 47 801 27 31.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42995000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information