Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Dębinkach

Order Newsletter: 406876 Position: (oferta nr 3844189)

Client
MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH
State
mazowieckie
Address
07-230 Dębinki, Pałacowa 7
www
www.muzeumnorwida.com
E-Mail
zamowienia@muzeumnorwida.com
Created
2024-07-10

MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: MUZEUM CYPRIANA NORWIDA W DĘBINKACH Pałacowa 7 07-230 Dębinki mazowieckie REGON 520272368 www.muzeumnorwida.com

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Dębinkach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1: a) remont i konserwacja elewacji dwóch oficyn wg dokumentacji z roku 2022,b) konserwacja wystroju sztukatorskiego na elewacjach pałacu wg dokumentacji z roku 2022,c) remont dachów na dwóch oficynach i pałacu wg dokumentacji z roku 2023;Zadanie nr 2: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla wymiany wszystkich stolarek okiennych w pałacu i dwóch oficynach oraz jej uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;Zadanie nr 3: demontaż istniejących stolarek okiennych, dostawa i montaż stolarek okiennych według uzgodnionego projektu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information