Remont kominów wraz z miejscową renowacją pokrycia dachu, dobudowa przewodów żaroodpornych izolowanych oraz wentylacyjnych izolowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (...).

Order Newsletter: 406847 Position: (oferta nr 3844184)

Client
TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
łódzkie
Address
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Majowa 15
www
www.ttbs.com.pl
E-Mail
ttbsprzetargi@ttbs.com.pl
Created
2024-07-10

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Majowa 15 97-200 Tomaszów Mazowiecki łódzkie REGON 590708822 www.ttbs.com.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont kominów wraz z miejscową renowacją pokrycia dachu, dobudowa przewodów żaroodpornych izolowanych oraz wentylacyjnych izolowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (...).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont kominów (przemurowanie, tynkowanie, wykonanie czap kominowych itp.) wraz z miejscową renowacją pokrycia dachu (naklejenie łat), dobudowa przewodów żaroodpornych izolowanych oraz wentylacyjnych izolowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. J. Słowackiego 1 w Tomaszowie Maz. 2. Zakres prac: 1) miejscowa rozbiórka (zerwanie) starej papy wokół rozbieranych kominów oraz obróbek blacharskich, 2) rozbiórka kominów ponad dachem, 3) murowanie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, z prawidłowym wyprowadzeniem ponad dach, 4) uszczelnienie połączeń kominów z dachem, wraz z obróbkami zimnogiętymi, prawidłowo wciętymi w kominy, 5) tynkowanie kominów, 6) wykonanie wyprofilowanych czap kominowych, 7) wykonanie bocznych wylotów z kanałów wentylacyjnych, 8) malowanie kominów farbą silikonową, 9) przyklejenie odpowiedniej ilości warstw papy oraz wykończenie wierzchnie warstwą papy termozgrzewalnej o gr. min. 4,7 mm (wokół kominów), 10) drobne naprawy pokrycia dachu polegające na zerwaniu fragmentu papy i przyklejeniu papy termozgrzewalnej, 11) drobne naprawy i renowacje pokrycia z papy papą termozgrzewalną bez zrywania starej papy, 12) dobudowa przewodów dymowych żaroodpornych z izolacją termiczną (ok. 38 mb) 13) dobudowa przewodów wentylacyjnych z izolacją termiczną (ok 170 mb) 14) utylizacja gruzu, papy sadzy itp., 15) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, 16) dostarczenie protokołu sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, potwierdzającego prawidłowość wykonania prac i wykonania zaleceń z protokołu kominiarskiego nr 37/2023/TTBS z dn. 24.07.2023 r. (w zakresie budynku frontowego). Szczegółowy opis przedmiotu zawiera swz, obmiar i wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45211340-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information