Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczenia stolarni na salę wielofunkcyjną

Order Newsletter: 406848 Position: (oferta nr 3844183)

Client
TEATR WIELKI IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU
State
wielkopolskie
Address
61-701 Poznań, ul. Aleksandra Fredry 9
www
https://opera.poznan.pl
E-Mail
sekretariat@opera.poznan.pl
Created
2024-07-10

TEATR WIELKI IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TEATR WIELKI IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU ul. Aleksandra Fredry 9 61-701 Poznań wielkopolskie REGON 000278853 https://opera.poznan.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczenia stolarni na salę wielofunkcyjną

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczenia stolarni na salę wielofunkcyjną w budynku Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki przy ul. Fredry 9 w Poznaniu. Szczegółowy opis przemyto zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został również określony w Załączniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-19