„Remont wnętrz, osuszenie budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Zambrowie”

Order Newsletter: 406851 Position: (oferta nr 3844181)

Client
Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"
State
podlaskie
Address
18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 31
www
zs1rowecki.pl
E-Mail
zs1rowecki@powiatzambrowski.com
Created
2024-07-10

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" Aleja Wojska Polskiego 31 18-300 Zambrów podlaskie REGON 000188386 zs1rowecki.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Remont wnętrz, osuszenie budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Zambrowie”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Remont wnętrz, osuszenie budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Zespołu szkół nr 1 w Zambrowie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na który składa się dokumentacja projektowa specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach, stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25