Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj. nr 213 do drogi woj. nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Order Newsletter: 406857 Position: (oferta nr 3844176)

Client
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
State
pomorskie
Address
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11
www
www.zarzaddrogowy.pl
E-Mail
przetargi@zarzaddrogowy.pl
Created
2024-07-10

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 11 84-200 Wejherowo pomorskie REGON 191686680 www.zarzaddrogowy.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj. nr 213 do drogi woj. nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: ZADANIE NR 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna”ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w miejscowości Tyłowo”

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26