Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski – droga wewnętrzna nr ewid. 310

Order Newsletter: 406862 Position: (oferta nr 3844174)

Client
Gmina Długosiodło
State
mazowieckie
Address
07-210 Długosiodło, T. Kościuszki 2
Phone
+48 29 6423650
Fax
+48 29 7412526
E-Mail
t.orlowski@dlugosiodlo.pl
Created
2024-07-10

Gmina Długosiodło

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Długosiodło T. Kościuszki 2 07-210 Długosiodło mazowieckie tel. +48 29 6423650 fax. +48 29 7412526 REGON 550668114

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski – droga wewnętrzna nr ewid. 310

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Suski. Zakres zadania obejmuje:- roboty pomiarowe – 0,320 km,- odhumusowanie – 639,40 m2,- regulację wysokościową istniejących skrzynek zasuw sieci wodociągowej – 7 szt.,- wykonanie wykopów koryta o głębokości do 15 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje - 1 657,31 m2,- profilowanie poprzeczne i podłużne podłoża w korycie jezdni i zjazdów wraz z zagęszczeniem podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne - 1 657,31 m2,- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50 mm o gr. 15 cm pod nawierzchnię jezdni i zjazdów - 1 657,31 m2,- wykonanie warstwy ścieralnej przez 4x powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem łamanym – 1 447,00 m2,- profilowanie i zagęszczenie nawierzchni poboczy – 267 m2,- wykonanie oznakowania pionowego.2) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-01