Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców gminy Sadkowice, będących uczestnikami projektu nr FELD.07.09-IP-0011/23 pn. „CUŚ DOBREGO 2”.

Order Newsletter: 406864 Position: (oferta nr 3844172)

Client
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
State
łódzkie
Address
96-206 Sadkowice, Sadkowice
www
https://www.gminasadkowice.pl/27,gminny-osrodek-opieki-spolecznej
E-Mail
gops@gops.gminasadkowice.pl
Created
2024-07-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach Sadkowice 96-206 Sadkowice łódzkie REGON 750709628 https://www.gminasadkowice.pl/27,gminny-osrodek-opieki-spolecznej

I.2) Type of contracting: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców gminy Sadkowice, będących uczestnikami projektu nr FELD.07.09-IP-0011/23 pn. „CUŚ DOBREGO 2”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa przygotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców gminy Sadkowice, będących uczestnikami projektu nr FELD.07.09-IP-0011/23 pn. „ CUŚ DOBREGO 2 ” z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021.”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SWZ (formularz asortymentowo - cenowy), Załącznik nr 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Załącznik nr 3 do SWZ (projekt umowy).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18