„Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego autobusu 17-20 miejscowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”

Order Newsletter: 406822 Position: (oferta nr 3844169)

Client
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "OSTOJA"
State
śląskie
Address
41-253 Czeladź, ul. Sikorskiego 5
Phone
32 265 47 00
www
https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/026/003
E-Mail
sds@ostoja.czeladz.pl
Created
2024-07-10

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "OSTOJA"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "OSTOJA" ul. Sikorskiego 5 41-253 Czeladź śląskie tel. 32 265 47 00 REGON 271058535 https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/026/003

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup nowego autobusu 17-20 miejscowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Samochód zaoferowany przez Wykonawcę musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie naszego kraju. Wykonawca, wraz z dostawą samochodu, przekaże Zamawiającemu świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, książki przeglądów serwisowych i instrukcję obsługi w języku polskim, 2 komplety kluczyków oraz wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu.a) Wszystkie materiały, urządzenia i podzespoły składające się na przedmiot zamówienia, muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, aprobaty techniczne, świadectwo homologacji + zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o dopuszczeniu przewozu osób na wózkach inwalidzkich, certyfikaty zezwalające na ich eksploatację i użytkowanie na drogach publicznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34100000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18