ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSK

Order Newsletter: 406825 Position: (oferta nr 3844167)

Client
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU
State
mazowieckie
Address
06-100 Pułtusk, ul. 3 Maja 20
E-Mail
sekretariat@zdppultusk.com.pl
Created
2024-07-10

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSKU ul. 3 Maja 20 06-100 Pułtusk mazowieckie REGON 130382268

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA POTRZEBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W PUŁTUSK

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup maszyn na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku”. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad fizycznych i prawnych, tzn., nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem czynności niezbędnych do przeprowadzenia testów sprawdzających jego poprawną pracę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 16700000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information