Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów

Order Newsletter: 406830 Position: (oferta nr 3844164)

Client
Gmina Słaboszów
State
małopolskie
Address
32-218 Słaboszów, Słaboszów 57
Phone
41/3847900
www
www.slaboszow.pl
E-Mail
gmina@slaboszow.pl
Created
2024-07-10

Gmina Słaboszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Słaboszów Słaboszów 57 32-218 Słaboszów małopolskie tel. 41/3847900 REGON 291010671 www.slaboszow.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część nr 11) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej w m. JazdowiceW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku dot. starej części budynku- Wymiana stolarki drzwiowej od strony wschodniej- Wymiana stolarki okiennej oraz wstawienie 2 szt. okien w części sklepowej od strony północnej- Montaż daszków nad stolarką drzwiową zewnętrzną- Wykonanie instalacji odgromowej- O paska wokół budynku- Montaż instalacji fotowoltaicznej- Montaż źródła ciepła-Montaż przepływowych podgrzewaczy wodyoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kalin a WielkaW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wykonanie instalacji odgromowej- Wymiana źródła ciepła- Montaż wentylacji pomieszczeń w piwnicyoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w m. KropidłoW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana drzwi wejściowych do budynku- Wymiana 2 szt. okien na strychu budynku- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wykonanie opaski wokół budynkuoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej w GrzymałowieW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wykonanie okładzin podestu-docieplenie podłogi na gruncie- Wykonanie nowych schodów zewnętrznych- Montaż źródła ciepłaoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów . Budynek świetlicy wiejskiej w m. Rędziny BorekW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Wykonanie opaski od strony drogi powiatowej- Montaż źródła ciepła budynku- Wymiana drzwi zewnętrznych- Montaż instalacji fotowoltaicznejoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek garażowy w SłupowieW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:BUDYNEK ŚWIETLICY-Docieplenie ścian fundamentów -Montaż źródła ciepłaoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFUCzęść nr 2 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w JanowicachW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- Wymiana stolarki okiennej w garażu od strony elewacji zachodniej- Wykonanie instalacji odgromowej- O paska wokół budynku- Montaż instalacji fotowoltaicznej- Wymiana nagrzewnic na grzejnikioraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladowie.W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana stolarki drzwiowej - Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku- Wykonanie opaski wokół budynku- Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznejoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana stolarki okiennej n a strychu i na klatce schodowej od strony wschodniej oraz nad drzwiami wejściowymi- Docieplenie ścian fundamentowych- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej- Wykonanie opaski wokół budynku - Montaż źródła ciepła-montaż podgrzewacza wodyoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ośrodka Zdrowia w Kalinie Wielkiej. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Ocieplenie budynku z zachowaniem dotychczasowej formy elewacji- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej-Wymiana stolarki okiennej - Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wymiana źródła ciepła wraz z pracami koniecznymi do dostosowania kotłowni do nowego źródła ciepła- Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej- Wymiana instalacji odgromowej- Przełożenie kabla zasilającego do instalacji fotowoltaicznej- Wykonanie opaski wokół budynku wraz ze schodami zewnętrznymi dopomieszczenia kotłownioraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów . Budynek świetlicy wiejskiej w Maciejowie W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, -Wymiana bram garażowych, - Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem-montaż źródła ciepła, - Wykonanie opaski wokół budynkuoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej w Rzemiędzicach. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana stolarki drzwiowej budynku- Wymiana stolarki okiennej budynku- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wykonanie opaski wokół budynkuoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFUCzęść nr 3 1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Administracyjny Urzędu Gminy w SłaboszowieW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drzwi wejściowe- Wymiana stolarki okiennej -wykonanie izolacji ścian w pomieszczeniach archiwumoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:-Docieplenie ścian zewnętrznych budynku - Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej- Montaż źródła ciepłaoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w SłaboszowieW ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychemoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej w Buszkowie W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wykonanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu sklepu- Zamurowanie istniejącego okna w pomieszczeniu sklepu.- Opaska wokół budynku- Likwidacja drzwi zewnętrznych do zaplecza dawnego sklepu- Wymiana drzwi zewnętrznych do dawnego sklepu- Montaż instalacji odgromowej- Docieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem- Montaż instalacji fotowoltaicznej-montaż źródła ciepła-montaż przepływowych podgrzewaczy wody na potrzeby przygotowania CWUoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słaboszów. Budynek świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, W ramach planowanego zakresu robót przewiduje się wyk onanie min:- Docieplenie ścian zewnętrznych budynku- Wykonanie suchej zabudowy ścian wewnątrz budynku- Malowanie ścian wewnątrz budynku- Montaż ogrzewania budynku-wykonanie izolacji podłogi na gruncie i warstw wykończeniowych-montaż instalacji fotowoltaicznejoraz pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania wskazane w PFU

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:Część nr 1: 15 000,00 złCzęść nr 2: 18 000,00 złCzęść nr 3: 18 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-31