Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Order Newsletter: 406773 Position: (oferta nr 3844153)

Client
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
State
mazowieckie
Address
01-231 Warszawa, Płocka 11
Phone
22 628 96 29
Fax
22 435 50 92
www
https://warszawa.pip.gov.pl/pl/
E-Mail
zamowienia_publiczne@warszawa.pip.gov.pl
Created
2024-07-10

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Płocka 11 01-231 Warszawa mazowieckie tel. 22 628 96 29 fax. 22 435 50 92 REGON 000870474 https://warszawa.pip.gov.pl/pl/

I.2) Type of contracting: organ nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów osobowych (rok produkcji 2024 lub 2023 – zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do swz) oraz na warunkach określonych we „Wzorze umowy” (załącznik nr 5 do swz). Samochody muszą spełniać polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 t.j., ze zm.). Samochody osobowe muszą spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 6. Samochody osobowe muszą posiadać homologację wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1047 t.j., ze zm.). Samochody osobowe oprócz homologacji muszą posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdów. Wykonawca zapewni na oferowane samochody pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi na terenie całego kraju.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-19