Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą - doświetlenia przejść dla pieszych.

Order Newsletter: 406774 Position: (oferta nr 3844152)

Client
Zarząd Dróg Miejskich
State
mazowieckie
Address
00-801 Warszawa, Chmielna 120
www
https://www.zdm.waw.pl
E-Mail
zzp@zdm.waw.pl
Created
2024-07-10

Zarząd Dróg Miejskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Miejskich Chmielna 120 00-801 Warszawa mazowieckie REGON 010270068 https://www.zdm.waw.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą - doświetlenia przejść dla pieszych.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Określenie przedmiotu zamówienia: - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przejść dla pieszych w Warszawie,- przygotowanie materiałów pozwalających na dokonanie skutecznego zgłoszenia robót albo uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,- pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information