Konserwacja elementów strzelnicy typu „B” w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gm. Dragacz oraz przy ul. Targowej w Brodnicy - sprawa numer 39/2024

Order Newsletter: 406777 Position: (oferta nr 3844149)

Client
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3
Phone
261483290
Fax
261483222
www
www.13wog.wp.mil.pl
E-Mail
13wog.przetargi@ron.mil.pl
Created
2024-07-10

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ul. Czwartaków 3 86-300 Grudziądz kujawsko-pomorskie tel. 261483290 fax. 261483222 REGON 340907277 www.13wog.wp.mil.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja elementów strzelnicy typu „B” w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie gm. Dragacz oraz przy ul. Targowej w Brodnicy - sprawa numer 39/2024

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja elementów strzelnicy typu „B” w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie zgodniez wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówieniai jego zakresem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót na warunkach określonych dokumentacją Zamawiającego.Zakres przedmiotu zamówienia: wymiana blach stalowych gr. 10 mm o szerokości 400 mm długość 2000 mm 6 szt. wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnie. wymiana jednostronnego deskowania ścian z desek z falcem o grubości 50 mm na przesłonie nr 1 i 2. ułożenie papy izolacyjnej w przesłonie nr 1 i 2 od strony wewnętrznej na sucho w pozycji pionowej. dwukrotna impregnacja drewna preparatami grzybobójczymi demontaż i ponowny montaż pokrycia kulochwytu nr 1 i 2 onduliną wraz z wymiana łacenia uzupełnienie w przesłonach nr 1 i 2 pospółki o granulacji od 2-5 mm. wsypanie do przesłon nr 1 i 2 pospółki która uległa wysypaniu podczas wymiany deskowania. wymiana 6 szt. blach stalowych o wymiarach 2500x400x10 mm w przesłonie nr 2 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dwukrotnie. wymiana blachy stalowej tzw. zbijak gr. 10 mm szer. 150 mm polegająca na wycięciu starego i przyspawaniu do konstrukcji stalowej wzdłużnie pod kątem 1200-1350. wymiana bala drewnianego w kulochwytach dolnych na 100 i 200 m o przekroju 200x50mm z przykręconą wzdłuż na wkręty do szerszego boku bala łaty o przekroju 50x50xmm . wymiana istniejących blach stalowych gr. 10 mm o szerokości 400 mm, ze zbijakiem o szerokości 200 mm w kulochwytach dolnych na 100 i 200 m. wymiana elementów metalowych przesłon - kątownik roboty ziemne – przesianie kulochwytów oraz poprawienie wałów ochronnych zabezpieczenie powłokami malarskimi elementów drewnianych i metalowych. roboty elektryczne – wymiana skrzynki żeliwnej wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu i ogrodzeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i w cenie umowy.Obiekt w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynny.Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób wykonujących roboty i prace przewidziane umową.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja elementów strzelnicy typu „B” w kompleksie wojskowym przy ul. Targowej w Brodnicy, zgodniez szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze robót na warunkach określonych dokumentacją Zamawiającego.Zakres przedmiotu zamówienia: ROBOTY WEWNĘTRZNE: roboty malarskie ROBOTY ZEWNĘTRZNE:przemurowanie kominówpokrycie dachów papą termozgrzewalnąmalowanie krat okiennychwymiana desek i bali w kulochwytach, ławkachdwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i balimalowanie elementów metalowych na kulochwytach i przesłonachuzupełnienie tynkówmalowanie tynków zewnętrznychprzemurowanie murów oporowych na torze napalmowymwykonanie tynków zewnętrznychwywóz i utylizacja odpadów budowlanychDo zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu i ogrodzeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i w cenie umowy.Obiekt w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie nieczynny.Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób wykonujących roboty i prace przewidziane umową

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information