Zakup i dostawa sceny mobilnej

Order Newsletter: 406783 Position: (oferta nr 3844146)

Client
Gmina Brwinów
State
mazowieckie
Address
05-840 Brwinów, Grodziska 12
Phone
22 738 25 67
E-Mail
halina.bak@brwinow.pl
Created
2024-07-10

Gmina Brwinów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Brwinów Grodziska 12 05-840 Brwinów mazowieckie tel. 22 738 25 67 REGON 013269203

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa sceny mobilnej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sceny mobilnej.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) dostarczenie fabrycznie nowych elementów sceny mobilnej własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,2) rozładunek oraz wywóz opakowań dostarczonych elementów sceny mobilnej, 3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w dniu przekazania przedmiotu umowy, obejmujące m.in. montaż i demontaż sceny mobilnej. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej/elektronicznej o terminie dostawy i oświadczy, że dostarczone elementy sceny mobilnej składające się na przedmiot zamówienia są fabrycznie nowe, spełniają wymagania określone w rozdziale III ust.2 SWZ, normy bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadają wymagane atesty, certyfikaty.4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przy dostawie instrukcję, dokument gwarancyjny, atesty i /lub certyfikaty.5. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli 24 miesięcznej rękojmi za wady.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information