Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Order Newsletter: 406788 Position: (oferta nr 3844144)

Client
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-751 Gdańsk, Ołowianka 9
Phone
+48583018611
Fax
+48583018453
E-Mail
d.boratynski@nmm.pl
Created
2024-07-10

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ołowianka 9 80-751 Gdańsk pomorskie tel. +48583018611 fax. +48583018453 REGON 000635075

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ oraz na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących część II SWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III niniejszej SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18