Przedłużenie subskrypcji oraz dostawa licencji oprogramowania programistycznego

Order Newsletter: 406791 Position: (oferta nr 3844142)

Client
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
State
mazowieckie
Address
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
www
https://www.nask.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@nask.pl
Created
2024-07-10

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Kolska 12 01-045 Warszawa mazowieckie REGON 010464542 https://www.nask.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedłużenie subskrypcji oraz dostawa licencji oprogramowania programistycznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest:1) przedłużenie subskrypcji Oprogramowania, a w przypadku zaoferowania Oprogramowania równoważnego dostawa nowych, dodatkowych, komercyjnych licencji na oprogramowanie równoważne (okres przedłużenia wskazany w SOPZ) spełniającego wymagania równoważności wskazane w SOPZ; Wykonawca jest zobowiązany działać wobec Zamawiającego jako Licencjodawca lub w imieniu Licencjodawcy albo Licencjodawców, posiadając stosowne uprawnienie, umowę, pełnomocnictwo lub upoważnienie, pochodzące od Licencjodawcy albo Licencjodawców;2) świadczenie lub zapewnienie przez Wykonawcę lub producenta Oprogramowania świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia obecnego wsparcia, wskazanej w SOPZ dla poszczególnych rodzajów Oprogramowania, zgodnie z treścią Umowy, w tym w szczególności z § 8 Umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej SOPZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information