Świadczenie usługi sprzątania obiektów Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, z podziałem na trzy zadania

Order Newsletter: 406797 Position: (oferta nr 3844137)

Client
DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY
State
mazowieckie
Address
03-770 Warszawa, ul. Kawęczyńska 44
www
www.dosir.waw.pl
E-Mail
przetargi@dosir.waw.pl
Created
2024-07-10

DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: DZIELNICOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY ul. Kawęczyńska 44 03-770 Warszawa mazowieckie REGON 012663694 www.dosir.waw.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi sprzątania obiektów Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, z podziałem na trzy zadania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Dzielnicowego OśrodkaSportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, z podziałem na trzy zadania:Zadanie nr 1 – usługi sprzątania w budynku przy ul. Jagiellońskiej 7. Dokładny opis przedmiotuzamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Dzielnicowego OśrodkaSportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, z podziałem na trzy zadania:Zadanie nr 2 – usługi sprzątania w budynku przy ul. Kawęczyńskiej 44. Dokładny opisprzedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku 1b (dla Zadania nr 2) do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Dzielnicowego OśrodkaSportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, z podziałem na trzy zadania:Zadanie nr 3 – usługi sprzątania w budynku przy ul. Szanajcy 17/19.” Dokładny opis przedmiotuzamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1c (dla Zadania nr 3) do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information