Usługa ubezpieczenia Miasta Łęczyca

Order Newsletter: 406804 Position: (oferta nr 3844133)

Client
MIASTO ŁĘCZYCA
State
łódzkie
Address
99-100 Łęczyca, M. Konopnickiej 14
Phone
24 721 03 00
Fax
24 721 03 01
www
www.leczyca.info.pl
E-Mail
okubas@leczyca.info.pl
Created
2024-07-10

MIASTO ŁĘCZYCA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: MIASTO ŁĘCZYCA M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca łódzkie tel. 24 721 03 00 fax. 24 721 03 01 REGON 610018479 www.leczyca.info.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa ubezpieczenia Miasta Łęczyca

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: PAKIET I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzykPAKIET II 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSPPAKIET III 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-23