Dostawa licencji baz danych

Order Newsletter: 406805 Position: (oferta nr 3844132)

Client
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
State
mazowieckie
Address
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
www
https://www.nask.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@nask.pl
Created
2024-07-10

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Kolska 12 01-045 Warszawa mazowieckie REGON 010464542 https://www.nask.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa licencji baz danych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest:dostawa licencji oraz realizacja lub zapewnienia świadczenia usług Asysty technicznej przez okres 12 miesięcy od daty wskazanej w protokole odbioru w tym: 1) Dostarczenie oraz aktualizacja Oprogramowania bez dodatkowych opłat licencyjnych, w szczególności:a) dostarczanie na żądanie nowych wersji Oprogramowania, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych, wersji podwyższonych, a także nowych wydań Oprogramowania, będącego kontynuacją linii produktowej, o ile są w ramach udzielanej uprzednio licencji na Oprogramowanie,b) zapewnienie prawa do przenoszenia Oprogramowania na inną platformę systemową,2) wsparcie w korzystaniu z Oprogramowania zgodnie z warunkami określonymi w wzorze umowy oraz SOPZ, w odniesieniu do:Oracle Database Standard Edition Two (SE2) per procesor okres licencji 1 rok ( razem z Asystą Techniczną na okres 1 roku) lub równoważne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej SOPZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information