Dostawa materiałów biurowych oraz wkładów drukujących i materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Śląskiego OR ARiMR

Order Newsletter: 406808 Position: (oferta nr 3844130)

Client
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
State
śląskie
Address
42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7 7
Phone
034 3782800
Fax
034 3249428
www
www.arimr.gov.pl
E-Mail
slaski@arimr.gov.pl
Created
2024-07-10

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 7 42-200 Częstochowa śląskie tel. 034 3782800 fax. 034 3249428 REGON 01061308300147 www.arimr.gov.pl

I.2) Type of contracting: PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów biurowych oraz wkładów drukujących i materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Śląskiego OR ARiMR

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa z rozładunkiem i wniesienie, do wskazanych pomieszczeń znajdujących się w lokalizacjach - określonych w Załączniku nr 1a do SWZ/Umowy papieru biurowego o parametrach technicznych i w ilościach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1.1 pozycja nr 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do wskazanych lokalizacji - określonych w Załączniku nr 1a do SWZ/Umowy druków zwrotnego potwierdzenia odbioru, tzw. ZPO o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1b do SWZ i w ilościach wskazanych w Załączniku nr 1.1 do SWZ pozycja nr 2.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa z rozładunkiem i wniesienie, do wskazanych pomieszczeń znajdujących się w lokalizacjach - określonych w Załączniku nr 1a do SWZ/Umowy materiałów biurowych o parametrach technicznych i w ilościach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1.1 pozycja nr 3-80.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa z rozładunkiem i wniesienie, do wskazanego pomieszczenia znajdującego się w siedzibie Zamawiającego (III piętro budynku) tonerów i wkładów drukujących o parametrach technicznych i w ilościach określonych szczegółowo w Załączniku nr 1.2 pozycja nr 1-33.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30192000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-18