Wydruk wraz z oprawą i dostawą katalogu wystawy niderlandzkiej

Order Newsletter: 406811 Position: (oferta nr 3844127)

Client
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-751 Gdańsk, Ołowianka 9
Phone
+48583018611
Fax
+48583018453
E-Mail
d.boratynski@nmm.pl
Created
2024-07-10

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku Ołowianka 9 80-751 Gdańsk pomorskie tel. +48583018611 fax. +48583018453 REGON 000635075

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydruk wraz z oprawą i dostawą katalogu wystawy niderlandzkiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk wraz z oprawą i dostawą katalogu wystawy niderlandzkiej przy użyciu materiałów Wykonawcy, na podstawie treści zawartej w plikach, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ oraz na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących część II SWZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III niniejszej SWZ.3. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację prac w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, od założonych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information