Remont drogi gminnej w miejscowości Grabin

Order Newsletter: 412559 Position: (oferta nr 3742596)

Client
Gmina Bytnica
State
lubuskie
Address
66-630 Bytnica, Bytnica
www
www.bytnica.pl
E-Mail
sekretariat@bytnica.pl
Created
2023-09-25

Gmina Bytnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bytnica Bytnica 66-630 Bytnica lubuskie REGON 970770215 www.bytnica.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej w miejscowości Grabin

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej w miejscowości Grabin.Remontowi zostanie poddany odcinek drogi gminnej Nr 000813 F na długości 340.0m od granicy pasa drogi powiatowej 1158 F rozpoczynając w kierunku wschodnim.Remontowi zostaną poddane nawierzchnia jezdni, zjazdów, poboczy oraz ścieku z bruku kamiennego.2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:1) Dokumenty techniczne zawierające: a) Przedmiary robót budowlanychb) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych c) Projekt Technicznyd) Projekt Stałej Organizacji Ruchudostępne w odrębnym pliku stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 9 do SWZ.2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-10