Przygotowanie i sukcesywna dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce

Order Newsletter: 412555 Position: (oferta nr 3742581)

Client
GMINA SULMIERZYCE
State
łódzkie
Address
98-338 Sulmierzyce, Urzędowa 1
www
https://sulmierzyce.info/
E-Mail
zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu
Created
2023-09-25

GMINA SULMIERZYCE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA SULMIERZYCE Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce łódzkie REGON 590648184 https://sulmierzyce.info/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i sukcesywna dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Sulmierzyce. Żywienie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (184 dni świadczenia usługi w okresie od 05.09.2023 r. do 20.06.2024 r.) dla wszystkich szkół na terenie gminy Sulmierzyce. Z przygotowania i dostawy posiłków wyłącza się dni wolne od nauki szkolnej, przerwy świąteczne, ferie oraz inne dni wolne od nauki określone przez dyrekcję szkoły, z zastrzeżeniem, że liczba dni może ulec zmniejszeniu nie więcej niż 11%. Dostawa posiłków następować będzie w ilościach wynikających z codziennych zamówień składanych przez dyrektora danej szkoły podstawowej.2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech obszarów:2.1. Obszar 1 – Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach, adres: ul. Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce. Zamawiający szacuje, że z posiłku tj. obiadu jednodaniowego (II danie) w roku szkolnym 2023/2024 korzystać będzie:a) Pełna porcja obiadowa - 55 dzieci dziennie (klasy IV-VIII),b) Mała porcja obiadowa (3/4 pełnej porcji) - 70 dzieci dziennie (klasy I-III).2.2. Obszar 2 - Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach, adres: Bogumiłowice 85, 98-338 Sulmierzyce. Zamawiający szacuje, że z posiłku tj. obiadu jednodaniowego (II danie) w roku szkolnym 2023/2024 korzystać będzie:a) Pełna porcja obiadowa - 30 dzieci dziennie (klasy IV-VIII),b) Mała porcja obiadowa (3/4 pełnej porcji) - 30 dzieci dziennie (klasy I-III).2.3. Obszar 3 – Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków do Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Pakoszowych, adres: Dworszowice Pakoszowe, ul Szkolna 4, 98-338 Sulmierzyce. Zamawiający szacuje, że z posiłku tj. obiadu jednodaniowego (II danie) w roku szkolnym 2023/2024 korzystać będzie:a) Pełna porcja obiadowa - 5 dzieci dziennie (klasy IV-VIII)3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/799492

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55321000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information