Wymiana stolarki otworowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MPGL Sp. z o.o.

Order Newsletter: 412450 Position: (oferta nr 3742563)

Client
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
41-600 Świętochłowice, Tunelowa 2
Phone
32 346 08 78
Fax
32 245 48 44
E-Mail
zamowienia@mpglswietochlowice.pl
Created
2023-09-25

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Tunelowa 2 41-600 Świętochłowice śląskie tel. 32 346 08 78 fax. 32 245 48 44 REGON 243271937

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana stolarki otworowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez MPGL Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. CZĘŚĆ NR 1 – sukcesywna wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV wraz z osadzeniem oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. - rejon ADM 2.2. Roboty będą polegać w szczególności na:- wymianie stolarki drewnianej na nową typową prostą z PCV z obróbką obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi (lokale mieszkalne) – przykładowy szkic nr 1 (załącznik nr 1.2 do SWZ),- wymianie stolarki drewnianej na nową nietypową prostą z PCV z obróbką obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi (lokale mieszkalne i użytkowe) – przykładowy szkic nr 2 (załącznik nr 1.2 do SWZ),- wymianie stolarki drewnianej na nową nietypową łukową z PCV z obróbką obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi (lokale mieszkalne) – przykładowy szkic nr 2 (załącznik nr 1.2 do SWZ),- wymianie parapetów wewnętrznych,- wymianie parapetów zewnętrznych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ w skład, którego wchodzą:- Załącznik nr 1.1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR);- Załącznik nr 1.2 - przykładowe szkice.4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.5. Ilości m2 wymiany poszczególnych typów okien i drzwi balkonowych oraz mb wymiany parapetów określone zostały w formularzu oferty – Załącznik nr 3 do SWZ. 6. Podane w formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SWZ) ilości mają charakter szacunkowy, a ostateczne ilości mogą ulec zmianie w okolicznościach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy – PPU (Załącznik nr 2 do SWZ).7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie na podstawie zleceń wystawianych przez ADM 2 określających dane adresowe, typ stolarki oraz termin wykonania. Zlecenia składane będą drogą mailową.8. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:a) 60 miesięcy na wykonane roboty;b) 60 miesięcy na dostarczoną i zamontowaną stolarkę otworową.1. CZĘŚĆ NR 2 – sukcesywna wymiana okien i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV wraz z osadzeniem oraz wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. - rejon ADM 3.2. Roboty będą polegać w szczególności na:- wymianie stolarki drewnianej na nową typową prostą z PCV z obróbką obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi (lokale mieszkalne) – przykładowy szkic nr 1 (załącznik nr 1.2 do SWZ),- wymianie stolarki drewnianej na nową nietypową prostą z PCV z obróbką obsadzenia z nawiewnikami higrosterowanymi (lokale mieszkalne i użytkowe) – przykładowy szkic nr 2 (załącznik nr 1.2 do SWZ),- wymianie parapetów wewnętrznych,- wymianie parapetów zewnętrznych.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ w skład, którego wchodzą:- Załącznik nr 1.1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR);- Załącznik nr 1.2 – przykładowe szkice.4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.5. Ilości m2 wymiany poszczególnych typów okien i drzwi balkonowych oraz mb wymiany parapetów określone zostały w formularzu oferty – Załącznik nr 3 do SWZ. 6. Podane w formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SWZ) ilości mają charakter szacunkowy, a ostateczne ilości mogą ulec zmianie w okolicznościach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy – PPU (Załącznik nr 2 do SWZ).7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie na podstawie zleceń wystawianych przez ADM 3 określających dane adresowe, typ stolarki oraz termin wykonania. Zlecenia składane będą drogą mailową.8. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:a) 60 miesięcy na wykonane roboty;b) 60 miesięcy na dostarczoną i zamontowaną stolarkę otworową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-10