Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec

Order Newsletter: 412476 Position: (oferta nr 3742549)

Client
GMINA GRODZIEC
State
wielkopolskie
Address
62-580 Grodziec, ul. Główna 17
Phone
632485500
E-Mail
przetargi@grodziec.pl
Created
2023-09-25

GMINA GRODZIEC

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA GRODZIEC ul. Główna 17 62-580 Grodziec wielkopolskie tel. 632485500 REGON 311019088

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grodziec”. W zakresie zamówienia wchodzą następujące zadania:Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bystrzyca;Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janów;Budowa oświetlenia w miejscowości Aleksandrówek.1) W ramach zadania 1: - montaż urządzenia rozdzielczego – 1 kpl.,- montaż słupa stalowego o wysokości 8 m nad poziomem gruntu z wysięgnikiem łukowym o wysokości 1m i wysięgu 1 m - 8 kpl. w projektowanych miejscach oznaczonych w mapie do celów projektowych według legendy 1/4, 1/2, 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9,2/11,- montaż opraw LED – 8 kpl.,- ułożenie kabla YAKXS 4x25 mm2,- badania i pomiary instalacji,- dokumentacja geodezyjna powykonawcza.2) W ramach zadania 2: - montaż urządzenia rozdzielczego oświetleniowego – 1 kpl.,- montaż słupa stalowego stożkowego do wkopania o wysokości 8 m nad poziomem gruntu z wysięgnikiem łukowym o wysokości 1m i wysięgu 1 m oraz oprawą LED – 1 kpl. W projektowanych miejscach oznaczonych w mapie do celów projektowych według legendy - 1/1, - ułożenie kabla YAKXS 4x25 mm2,- badania i pomiary instalacji,- dokumentacja geodezyjna powykonawcza.3) W ramach zadania 3: - montaż szafki oświetleniowej – 1 kpl., - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2, - montaż wysięgników rurowych na słupach – 7 szt., - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, - badania i pomiary instalacji.Oświetlenie sterowane będzie z projektowanych kablowych złączy oświetleniowych, zasilanych z istniejących kablowych złączy Energa Operator S.A. 2. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym w Gminie Grodziec, powiat koniński, województwo wielkopolskie;na działkach o numerze ewidencyjnym 28, 37/1 obręb Bystrzyca; na działkach o numerze ewidencyjnym 1402 obręb Grodziec;na działkach o numerze ewidencyjnym 49 obręb Aleksandrówek.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45316110-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information