Budowa oświetlenia ciągów pieszych wokół Górnego Stawu w Żyrardowie.

Order Newsletter: 412482 Position: (oferta nr 3742545)

Client
Miasto Żyrardów
State
mazowieckie
Address
96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1
Phone
46 858 15 00
www
www.zyrardow.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Created
2023-09-25

Miasto Żyrardów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów mazowieckie tel. 46 858 15 00 REGON 750148650 www.zyrardow.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ciągów pieszych wokół Górnego Stawu w Żyrardowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ciągów pieszych wokół Górnego Stawu w Żyrardowie, dz. nr 3516/8, 3516/12, 3516/14, 3519/35, 3519/38, 3519/79, 3519/101, 3519/110, 3510, 3516/11, 3506/1.Oświetlenie ciągów pieszych zasilane będzie linią kablową z istniejącego obwodu oświetleniowego na słupie istniejącej linii napowietrznej przy ul. Wyspiańskiego w Żyrardowie. Budowę oświetlenia terenu zaprojektowano oprawami z LED-owymi źródłami światła zamontowanymi na słupie aluminiowym na fundamencie prefabrykowanym. We wnękach słupów będą zainstalowane tabliczki przyłączeniowe wyposażone w wyłączniki instalacyjne o wartości 2A. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót spełnia wyłącznie rolę pomocniczą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information