”Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph”

Order Newsletter: 412483 Position: (oferta nr 3742544)

Client
Politechnika Warszawska
State
mazowieckie
Address
00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
Phone
+48222346206
Fax
+48226286075
E-Mail
Anna.Poreda@pw.edu.pl
Created
2023-09-25

Politechnika Warszawska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa mazowieckie tel. +48222346206 fax. +48226286075 REGON 000001554

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ”Świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Odnowienie rocznej usługi wsparcia technicznego i świadczenie usługi serwisowej na oprogramowanie Aleph.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72253200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information