Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

Order Newsletter: 412489 Position: (oferta nr 3742539)

Client
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
State
mazowieckie
Address
02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 10
Phone
+48225442700
Fax
+48228423116
Created
2023-09-25

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Stanisława Kostki Potockiego 10 02-958 Warszawa mazowieckie tel. +48225442700 fax. +48228423116 REGON 010956038

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłowni telekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilenia rozdzielnicy RG-W i siłownitelekomunikacyjnej w okolicy Stajni z wiatą na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” przy ul. Stanisława KostkiPotockiego 10/16 w Warszawie, nr dz. ew. 17/4, obręb 1-05-52, dzielnica Wilanów.2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-10