Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb GDDKiA Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału

Order Newsletter: 412503 Position: (oferta nr 3742530)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
State
śląskie
Address
40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5 5
Phone
032 2586281
Fax
032 2598710
E-Mail
zpodsiadlo@katowice.gddkia.gov.pl
Created
2023-09-25

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 5 40-017 Katowice śląskie tel. 032 2586281 fax. 032 2598710 REGON 01751157500050

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb GDDKiA Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz Rejonów Oddziału.Zakres usługi obejmuje:1) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące przesyłek listowych, w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania;2) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące paczek pocztowych, w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania;3) doręczanie Zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz niedoręczonych przesyłek pocztowych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy;4) usługę odbioru przesyłek pocztowych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego w SWZ TOM II i Tom III.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-05