Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Pieńki Towarzystwo i Chroboty.

Order Newsletter: 412518 Position: (oferta nr 3742521)

Client
Gmina Radziejowice
State
mazowieckie
Address
96-325 Radziejowice, Kubickiego 10
www
https://radziejowice.pl/
E-Mail
urzad@radziejowice.pl
Created
2023-09-25

Gmina Radziejowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Radziejowice Kubickiego 10 96-325 Radziejowice mazowieckie REGON 750148414 https://radziejowice.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w miejscowościach Pieńki Towarzystwo i Chroboty.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej nawierzchni drogi nieutwardzonej wraz z ulepszeniem gruntowych poboczy kruszywem.Realizacja zamówienia ma na celu umożliwić i poprawić dojazd do gruntów rolnych oraz siedzib gospodarstw istniejących przy drodze.Projektowana w ramach opracowania przebudowy droga zlokalizowana jest w miejscowości Pieńki Towarzystwo w gminie Radziejowice w powiecie żyrardowskim, woj. mazowieckie, na działce nr ew. dz. nr ew. 95/3 - obręb geodezyjny Pieńki Towarzystwo oraz na działce nr ew. 202 – obręb geodezyjny Chroboty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information