Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Order Newsletter: 412358 Position: (oferta nr 3742511)

Client
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
Phone
227555534 wew. 250
www
bip.grodzisk.pl
E-Mail
zamowienia@grodzisk.pl
Created
2023-09-25

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ul. T. Kościuszki 12A 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227555534 wew. 250 REGON 013269137 bip.grodzisk.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dot. realizacji projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Gminie Grodzisk Mazowiecki” współfinansowanego ze środków PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020, PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO, DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T W ramach zamówienia przewiduje się dostawę wraz z montażem doposażenia istniejących przejść dla pieszych a w szczególności:1. Wyniesienie przejścia dla pieszych w ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Garbarską w Grodzisku Mazowieckim w ramach drogi gminnej klasy G oraz wyposażenie go w balustradę/ogrodzenie (12m) zabezpieczające powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów 2. Wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Westfala w Grodzisku Maz. w ramach drogi gminnej klasy G oraz wyposażenie go w balustradę/ogrodzenie (30-40m) zabezpieczające powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów – działka nr 40/1 obr 323. Wyniesienie przejścia dla pieszych w rejonie ulic Teligi/Rusałki w Grodzisku Maz. w ramach drogi gminnej klasy G oraz wyposażenie go w balustradę/ogrodzenie (24m) zabezpieczające powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także 2 radarowe wyświetlacze prędkości przed przejściem dla pieszych – działki nr 31/9 i 31/10 obr 334. Wyposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Orlej w m. Szczęsne w ramach drogi gminnej klasy G w 2 radarowe wyświetlacze prędkości przed przejściem dla pieszych (ul. Drozda, ul. Orla i ul. Łagodna) – działka nr 59 obr. Szczęsne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 zał. 1A do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34922000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information