„Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną.”

Order Newsletter: 401703 Position: (oferta nr 3740012)

Client
Gmina Płużnica
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-214 Płużnica, Płużnica, 60
www
www.pluznica.pl
E-Mail
sekretariat@pluznica.pl
Created
2023-09-18

Gmina Płużnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Płużnica Płużnica, 60 87-214 Płużnica kujawsko-pomorskie REGON 871118810 www.pluznica.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną.”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach bieżącego zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica - Wymiana zestawu pompowego II stopnia wraz z pompą płuczną”, przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawu pompowego (6-pompowego) oraz pompy płucznej. Przebudowa instalacji wody pitnej w celu zamontowania nowego zestawu i pompy płucznej. Wymiana szafy sterowniczej istniejącego zestawu pompowego wraz z podłączeniem do instalacji elektryczno-sterowniczej SUW. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowości Mgowo, dz.nr 104/6 ,obręb Bągart, gmina Płużnica, powiat wąbrzeski. Stacja uzdatniania wody jest obecnie eksploatowana. Została przebudowana w 2011 roku. Eksploatacja ujęcia jest unormowana prawnie. Bilans potrzeb wodnych, technologia uzdatniania wody, technologia pompowania wody wraz z automatyką sterowania, pojemność użytkowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej pozostają bez zmian. Obecnie zamontowana jest szafa sterownicza pompowni I /pompy głębinowe/ oraz szafa sterownicza pompowni II /zestaw pompowy/. Praca pomp na ujęciu może odbywać się w układzie automatycznego lub ręcznego sterowania. Stosowane sterowanie poziomami wody zbiornikach retencyjnych. Pompownia II - woda do sieci wodociągowej odbiorczej gminnej wprowadzana jest za pośrednictwem zestawu pompowego II. Ciśnienie w sieci odbiorczej na stałym poziomie tj. około 5,5 bar, na drodze współpracy przetwornika i przetwornicy ciśnienia oraz pomp II.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42122130-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information