Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

Order Newsletter: 401705 Position: (oferta nr 3740010)

Client
GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
State
lubuskie
Address
66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
Phone
683290962
Fax
683290962
www
www.nowogrodbobrz.pl
E-Mail
now.bobrz.um@post.pl
Created
2023-09-18

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański lubuskie tel. 683290962 fax. 683290962 REGON 970770758 www.nowogrodbobrz.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane związane z remontem ścian i roboty instalacyjne w ramach zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Marcinkowskiego 2

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, remont sali gimnastycznej polegający na wykonaniu robót budowalnych i instalacyjnych, w tym: a) tynki  zeskrobanie, zmycie starej farby emulsyjnej na ścianach i sufitach, przygotowanie starych tynków do malowania wraz z uzupełnieniem nierówności i położenie dwóch warstw gładzi szpachlowej, zagruntowanie. Powyższe czynności wykonać na powierzchni ok. 1044,47 m2,  domurowaniem ścian do płyt panwiowych, zamurowanie bruzd sufitowych oraz otworów po ist. wentylatorach, dwukrotne malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną o powierzchni ok. 536,36 m2, dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową o powierzchni ok. 508,11 m2,  demontaż starych i montaż nowych osłon grzejników o powierzchni ogółem ok. 44,23 m2 , montaż odbojnicy z pianki poliuretanowej o grubości 10 cm i wysokości ok. 2 m. na narożnikach i ściankach o powierzchni ok. 61,16 m2b) instalacje elektryczne  wykłucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu z cegły – ok. 130,8 m., przygotowanie miejsca i montaż rozdzielnic energii elektrycznej TS szt 2. ułożenie rur winidurowych gładkich o długości typu RL o średnicy rur około 20 mm – długość ok. 253 m. ułożenie przewodów zasilających np. tablicę wyników, silnik kotary – długość ok. 360 m.  ułożenie przewodów kablowych płaskich przekrój żył od 7,5 mm2 – długość ok. 232 m. ułożenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej przekrój żył do 2,5 mm2 – ok. 108 m., demontaż wentylatorów z silnikami i obudową szt. 2,  montaż wentylatorów ściennych o wydajności ok. 2000 m3/h – szt.2, montaż osłon gniazdek,c) instalacja C.O. demontaż istniejących rurociągów oraz montaż rurociągów miedzianych przy średnicy zewn. i grubości ścianki 18/1,0 mm. – ok. 17,5 m. wraz z podejściami do pionów (szt.4), izolacja rurociągów warstwą otulin o grubości min. 30,0 mm – ok. 17,5 m., próba szczelności, d) wyposażenie Sali demontaż istniejących i montaż nowych tablic do koszykówki o wymiarach 0,9 x 1,20 m ze szkła akrylowego z obręczą uchylną, składana z regulacją wysokości - szt. 2, demontaż istniejących i montaż tablic treningowych do koszykówki o wymiarach 1,05x1,80 m ze szkła akrylowego bez regulacji wysokości – szt. 2, demontaż istniejących drabinek gimnastycznych i montaż drabinek gimnastycznych drewnianych o wysokości 3 metry – szt.12, montaż kotary grodzącej o wymiarach 14 x 7 metra z napędem elektrycznym sterownym bezprzewodowo, podnoszona na wałku, materiał nieprzezroczysty do wysokości 4 metrów, powyżej siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm – ok. 107,8 m2, montaż osłony okien z siatki polipropylenowej – ok. 111,42 m2, demontaż starej tablicy i montaż tablicy wyników sportowych o wymiarach minimum 1300x1000x10 cm sterowana bezprzewodowo z elementami zegar, czas, wynik, set/połowa/, przewinienia zawodników, syrena wraz z wyposażeniem dodatkowym dwa zegary, pulpit sterowniczy i dwa manipulatory – 1 komplet, e) radiowęzeł  wykłucie bruzd, zaprawienie bruzd, rury winidurowe gładkie średnica ok. 20 mm – długość ok. 6 m. i 157 m., montaż przewodów kablowych PGY p 2x2,5 mm – ok. 120 m. i 164,5 m. , montaż kabla koncentrycznego 750mj – ok. 48 m.,  montaż kabla mikrofonowego syntetycznego – ok. 49 m., przygotowanie podłoża, montaż szafki rack 18HU w tym m.in. stacja kontrolno-mikrofonowa – komplet, przygotowanie podłoża, dobór i montaż głośników ściennych – 6 szt., dostarczenie mikser foniczny, odtwarzacz CD/MP3/USB/FM/bluetooth, słuchawki realizatora, korektor graficzny, kable głośnikowe, wzmacniacz – każdy element jako komplet, dostarczenie mikrofonów przewodowych na statywie podłogowym z wysięgiem – 2 komplety, dostarczenie i montaż panelu ściennego audio, badanie zainstalowanych kabli,  pomiar rezystencji instalacji elektrycznych jednofazowych,  badanie końcowe prądem stałym kabli,  dobór urządzeń nagłaśniających wraz z przeprowadzeniem prób i badań akustycznych, Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information