Zakup ciągnika rolniczego

Order Newsletter: 401683 Position: (oferta nr 3739995)

Client
REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ZWOLENIU
State
mazowieckie
Address
26-700 Zwoleń, ul. Generała Sikorskiego 15
Phone
48 676 48 53
www
www.wody.gov.pl
E-Mail
rzswzwolen@wp.pl
Created
2023-09-18

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ZWOLENIU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ZWOLENIU ul. Generała Sikorskiego 15 26-700 Zwoleń mazowieckie tel. 48 676 48 53 REGON 670698740 www.wody.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyRejonowy Związek Spółek Wodnych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup ciągnika rolniczego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego (1 szt.) Zamówienie realizowane w ramach operacji typu: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określono w załącznikach:1) nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,2) nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 16700000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information