Dostawa mebli i wyposażenia do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Order Newsletter: 401685 Position: (oferta nr 3739993)

Client
Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
State
warmińsko-mazurskie
Address
12-250 Orzysz, Giżycka
www
www.muzeumwojska.orzysz.pl
E-Mail
muzeumwojska@orzysz.pl
Created
2023-09-18

Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu Giżycka 12-250 Orzysz warmińsko-mazurskie REGON 362503261 www.muzeumwojska.orzysz.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mebli i wyposażenia do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wyposażenia zawiera załącznik nr 7 do SWZ.Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projekt pn: „ Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39150000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information