Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725

Order Newsletter: 401686 Position: (oferta nr 3739992)

Client
Gmina Krzyż Wielkopolski
State
wielkopolskie
Address
64-761 Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego 14
E-Mail
przetargi@um.krzyz.pl
Created
2023-09-18

Gmina Krzyż Wielkopolski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Krzyż Wielkopolski Wojska Polskiego 14 64-761 Krzyż Wielkopolski wielkopolskie REGON 570791081

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza 1 w Krzyżu Wielkopolskim na działce o nr ew. 725., w ramach zadania inwestycyjnego „Remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim ul. Sienkiewicza 1, działka nr 725”.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ślepym (zwanym dalej „przedmiarem robót”), które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-05