Dostawa systemów nagrywania, oświetlenia i nagłośnienia

Order Newsletter: 401654 Position: (oferta nr 3739990)

Client
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
61-808 Poznań, Święty Marcin 87
Phone
618568944
Fax
618536676
E-Mail
kanclerz@amuz.edu.pl
Created
2023-09-18

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Święty Marcin 87 61-808 Poznań wielkopolskie tel. 618568944 fax. 618536676 REGON 000275731

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa systemów nagrywania, oświetlenia i nagłośnienia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa systemów nagrywania, oświetlenia i nagłośnienia. Zakres obejmuje dostawę 7 kompletów opisanych szczegółowo w SWZ - zał. nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32000000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-27