serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z wyposażeniem

Order Newsletter: 401657 Position: (oferta nr 3739988)

Client
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
State
śląskie
Address
40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 26
Phone
32 42 00 330
Fax
032 2514533
E-Mail
szpital@szpital.net.pl
Created
2023-09-18

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26 26 40-074 Katowice śląskie tel. 32 42 00 330 fax. 032 2514533 REGON 276201240

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z wyposażeniem

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z następującym wyposażeniem:- system gradientowy ( cewki gradientowe chłodzone wodą) - system RF- cewki: cewka nadawczo – odbiorcza całego ciała, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy i szyi, wielokanałowa cewka typu array do badania całego kręgosłupa, wielokanałowa cewka typu array do badania całego centralnego układu nerwowego, wielokanałowa cewka typu array do badania klatki piersiowej/ jamy brzusznej, wielokanałowa cewka typu array do badania jamy brzusznej i miednicy, wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego, wielokanałowa cewka sztywna do badania barku, wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, cewka sztywna do badania kostki, cewka dorektalna do badania prostaty, wielokanałowa cewka do badania piersi,- pozycjonowanie i nadzór pacjenta: płyta stołu, przesuw stołu, system monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech), interkom dwukierunkowy, nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta, marker laserowy, kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w sterowni, sygnalizacja dodatkowa ( typu gruszka) dla pacjenta, słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta,- aplikacje kliniczne: badania neurologiczne, angiografia MRI (MRA), badania w obszarze abdominalnym, badania ortopedyczne, badania mammograficzne, spektroskopia protonowa ( 1H MRS), obrazowanie równoległe, techniki spektralnej saturacji,- sekwencje: Spin Echo (SE), Inversion Recovery (IR), - gradient echo (GRE),- obrazowanie, - sekwencje,- zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu,- zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach,-konsola sterująca: monitor, aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet, Modality Worklist, MPPS,- konsola lekarska multimodalna Advantage Workstation 4.6 (system ID: PL2630AW01, nr seryjny: CZC1390LL3; system ID: PL2630AW02, nr seryjny: CZC1390LL5), monitory – 2 szt., drukarka HP Color Laser Jet CP 2025n – 1 szt., aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet,- UPSSerwis pogwarancyjny obejmuje:a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, jak również na wezwanie Zamawiającego jeden raz w trakcie trwania umowy w przypadku podejrzeń nieprawidłowej pracy urządzenia, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia,d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia, f) aktualizacje systemu,g) przystąpienie do działań naprawczych poprzez przyjazd serwisu do* …… godzin ( z oferty wygrywającej) od zgłoszenia awarii faksem/ mailem (dotyczy: dni roboczych).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50421000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-27