Dostawa, instalacja i konfiguracja Hardware oraz Software w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla USK im. WAM – CSW w Łodzi

Order Newsletter: 401672 Position: (oferta nr 3739984)

Client
SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
State
łódzkie
Address
90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 113
Phone
42 6393453
Fax
42 6393452
www
www.usk.umed.lodz.pl
E-Mail
w.zwolinski@skwam.lodz.pl
Created
2023-09-18

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 113 90-549 Łódź łódzkie tel. 42 6393453 fax. 42 6393452 REGON 471208164 www.usk.umed.lodz.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, instalacja i konfiguracja Hardware oraz Software w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla USK im. WAM – CSW w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Dostawa, instalacja i konfiguracja Hardware oraz Software w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla USK im. WAM – CSW w Łodzi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72000000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26