Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31

Order Newsletter: 401646 Position: (oferta nr 3739982)

Client
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-227 Szczecin, Kaszubska 42
Phone
91 48 55 515
Fax
91 48 55 209
www
www.szczecin-centrum.sr.gov.pl
E-Mail
gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl
Created
2023-09-18

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Kaszubska 42 70-227 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 48 55 515 fax. 91 48 55 209 REGON 320492751 www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information