Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łosicach

Order Newsletter: 401648 Position: (oferta nr 3739981)

Client
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH
State
mazowieckie
Address
08-200 Łosice, ul. Ignacego Krasickiego 1
Phone
83 359 06 87
www
www.oszwlosice.pl
E-Mail
oszwlosice@interia.pl
Created
2023-09-18

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH

Section I - The contracting

I.1) Name and address: OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ŁOSICACH ul. Ignacego Krasickiego 1 08-200 Łosice mazowieckie tel. 83 359 06 87 REGON 000959607 www.oszwlosice.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Łosicach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łosicach. 2. Przebudowa boiska zakłada naprawę nawierzchni syntetycznej w dwóch zakresach: 1) zakres wymiany nawierzchni poliuretanowej (zerwanie starej nawierzchni, reperacja dolnej warstwy podbudowy ET, impregnacja wysokociśnieniowa podłoża ET, wykonanie warstwy SBR gr. 11 mm, wykonanie warstwy górnej EPDM i natrysku dwóch warstw o gr. łącznej 3 mm). Powierzchnia 504,0 m². 2) zakres wymiany górnej warstwy (impregnacja wysokociśnieniowa EPDM i natrysk dwóch warstw o gr. łącznej 3 mm). Powierzchnia 504,0 m². 3. Na całości nawierzchni należy wykonać linie szer. 5 cm wykonane natryskowo farbami poliuretanowymi w celu wyznaczenia obszarów poszczególnych boisk: do piłki ręcznej, do koszykówki, do siatkówki (linie białe) do tenisa (linie żółte). 4. Nawierzchnia dwukolorowa: czerwona (kort tenisowy i pola bramkowe boiska do piłki ręcznej, korytarze bezpieczeństwa), zielona (pozostała część). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach, które stanowią załączniki do SWZ: 1) opis techniczny – Załącznik nr 6 2) przedmiar robót – Załącznik nr 7 3) rzut boiska – Załącznik nr 8 4) zagospodarowanie terenu – Załącznik nr 9 5) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 10 6. Na wszystkie materiały przewidziane do wbudowania należy zyskać uprzednią akceptację Zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212221-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information