Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce w gminie Jedlnia-Letnisko - stan zero

Order Newsletter: 401600 Position: (oferta nr 3739967)

Client
Gmina Jedlnia-Letnisko
State
mazowieckie
Address
26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43
Phone
48 384 84 70
E-Mail
przetargi@jedlnia.pl
Created
2023-09-18

Gmina Jedlnia-Letnisko

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jedlnia-Letnisko ul. Radomska 43 26-630 Jedlnia-Letnisko mazowieckie tel. 48 384 84 70 REGON 670223787

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce w gminie Jedlnia-Letnisko - stan zero

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wyłącznie stanu zerowego (roboty przygotowawcze, fundamenty), kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, przyłącza wodociągowego oraz WLZ zaprojektowanej budowy świetlicy środowiskowej w Antoniówce w gminie Jedlnia-Letnisko.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information