Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pniewy etap II cz. 2.

Order Newsletter: 401605 Position: (oferta nr 3739965)

Client
GMINA PNIEWY
State
mazowieckie
Address
05-652 Pniewy, Pniewy
E-Mail
pniewy@pniewy.pl
Created
2023-09-18

GMINA PNIEWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA PNIEWY Pniewy 05-652 Pniewy mazowieckie REGON 670223876

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pniewy etap II cz. 2.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pniewy etap II cz. 2 polegający na montażu oświetlenia ulicznego w postaci lamp solarnych. Gmina Pniewy realizuje inwestycję w oparciu o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2023 oraz własnych środków budżetowych.W ramach realizacji zadania przewidziano montaż słupów i lamp solarnych, panel o mocy 100W/18V. Pozostałe parametry zostały określone w załączniku nr 1a do SWZ.Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Kruszewek i Załęże Duże.Całość robót musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami BHP, Polskimi Normami, przepisami wymogami p.poż, sanitarno-epidemiologicznymi, przepisami prawa budowlanego. Transport wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45316110-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości:300,00 zł kwota wadium słownie: trzysta złotych.Pozostałe warunki dotyczące wadium są zamieszczone w SWZ rozdz. IX.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03