„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Dopiewo z podziałem na następujące zadania: - pn. Palędzie – budowa oświetlenia na boisku, - pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów.”

Order Newsletter: 401629 Position: (oferta nr 3739954)

Client
Gmina Dopiewo
State
wielkopolskie
Address
62-070 Dopiewo, Leśna 1c
E-Mail
magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Created
2023-09-18

Gmina Dopiewo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dopiewo Leśna 1c 62-070 Dopiewo wielkopolskie REGON 631258738

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Dopiewo z podziałem na następujące zadania: - pn. Palędzie – budowa oświetlenia na boisku, - pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów.”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie nr 1 pn. Palędzie - budowa oświetlenia na boisku, dotyczy budowy oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz terenu przyległego (4 maszty H=14m z oprawami oraz 4 słupy H=7m z 7 oprawami łącznie) wraz z budową przyłącza energetycznego nn 0,4kV – WLZ dla zasilenia szafek sterowania.Szafka SKP3-2P wykonana zostanie przez ENEA i nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.W zadaniu należy uwzględnić zdjęcie koniecznej części murawy, zabezpieczenie jej i odtworzenie po wykonaniu prac.Zadanie nr 2 pn. Dopiewiec – budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnych Skrzatów (10 słupów z oprawami).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information