Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Order Newsletter: 401527 Position: (oferta nr 3739951)

Client
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
State
mazowieckie
Address
07-200 Wyszków, Komisji Edukacji Narodowej 1
Phone
29-743-76-11
E-Mail
kancelaria@szpitalwyszkow.pl
Created
2023-09-18

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Komisji Edukacji Narodowej 1 07-200 Wyszków mazowieckie tel. 29-743-76-11 REGON 000308726

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.1. Przedmiotem zamówienia „Dostawa wyrobów jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie”2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 - Szczegółowa oferta cenowa, oraz Załączniku nr 5 - Wzór umowy.3. Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974).4. Oferowane towary muszą odpowiadać warunkom jakościowym określonym w specyfikacji warunków zamówienia i w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty.5. Termin ważności przedmiotu zamówienia musi wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33141000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information